Proje ve Hizmetler

İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi


PROJE DETAYLARI

Açılış Tarihi : 25/11/2016
Proje Hakkında : 97 Km'lik "Kocaali İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi" , 2010 Yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış ve 2011 yılında 110 Km olarak bitirilmiştir. Her sokaktaki şebekenin, ayrı vanalardan kontrol edileceği yeni sistem ile ekonomik ömrünü tamamlamış asbestli sağlıksız borular devre dışı kalacağından; %30 oranında olduğu tahmin edilen kayıp-kaçaklarda önlenmiş olacaktır. Yaz aylarında mevcut su kaynaklarımızın yetersiz kalması nedeniyle; Maden Deresi`nde 2008 yılında etütleri yapılan L4 ve L5 derin kuyuları 2200 metrelik bir hat ile ana taşıyıcı isale hattına bağlanmıştır. L4 ve L5 kuyularının rezervi 70 Lt/sn`dir.