ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SEDA HIDIROĞLU

MÜDÜR

TEMİZLİK HİZMETLERİ;  Yasal prosedüre uygun, şeffaf bir yönetim birimi oluşturmaktır ve ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanılarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan, doğal kaynaklan koruyan, modern ve sağlıklı bir kent oluşturmak. Belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek. Müdürlüğümüz kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşıda sorumludur. Müdürlüğümüz' ün Yetki Alanı: Müdürlüğümüz Kocaali  ilçesinin genel temizlik hizmetlerinin yapılması ve Belediyemizin çevre ile ilgili mevzuatlarının yerine getirilmesinde güncel mevzuat dâhilinde yetkilidir. PARK VE BAHÇELER; Misyonumuz; İlçemiz sınırlarında, halkın nüfus yapısı, talepleri, Kocaali'nin kültür yapısı ve tarihi dokusu dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilerek, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapımı, bakımı ve işletmesi hizmetlerinin sürdürülebilir hizmet anlayışında, kalite standartlarından taviz vermeden, planlı, katılımcı ve şeffaflık ilkeleriyle hizmet üretmek. Vizyonumuz; Kocaali'nin doku ve geçmişini göz önüne alarak geliştirilecek projeler çerçevesinde estetik ve fonksiyonel yaşam mekânları oluşturmak, kentsel yaşam standartlarım artırmak, İlçemizi yerli ve yabancı ziyaretçilerin cazibe merkezi haline getirirken kişi başına düşen yeşil alan miktarını da Avrupa standartlarına ulaştırmak.  

Projeler

Haberler