FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ERCAN TOPÇU

MÜDÜR

Kocaali  İlçe sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak; yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak; ilçe sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak gibi görevleri yapar.

Projeler

Haberler