KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HALİL ESEN

MÜDÜR

KÜLTÜR; İlçemizde sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetler gerçekleştirmek. Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere ihtiyaçları doğrultusunda her türlü sosyal hizmet ve yardımı yapmak.  İlçemizdeki amatör spor kulüplerini desteklemek. Beceri ve meslek kazandırma kursları düzenlemek.  Kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.  Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek. Cenaze ve defin işlerini yürütmek. Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, rehberlik ve destek hizmetleri vermek. SOSYAL;   Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak, sosyal belediyeciliğin gereği olarak aşevi hizmeti vermek, Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, rehberlik ve destek hizmetleri vermek, Bölgemizde kurulmuş sosyal yadımlama ve sivil toplum kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak, İlimizde eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrenci ve çocuklara yönelik çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak onlara yardımcı olmak, Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan veya korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli, mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişi ve guruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu sağlamak. Korunmaya muhtaç yaşlılara bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal, yönden yoksunluğu olan ya da ekonomik yönden yoksulluğu olan 65 yaş üzeri bakıma, rehabilitasyona, danışmanlık ve sosyal yardım destek hizmetlerine gereksinimi olan yaşlılara bakım ve iyileştirme sağlamak, Toplumdaki her türlü şiddet mağduru kadın, erkek ve ailelere talepleri doğrultusunda psikolog ve sosyolog yardımı ile içinde bulundukları travmadan kurtulmaları için aile danışmanlığı ve rehberlik hizmeti vermek, Kocaali sınırları içerisinde yaşayan şehit yakınları ve gazileri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her türlü sosyal maddi ve manevi destek sağlayarak toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek ve bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak.  

Projeler
Haberler