YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKHAN KESKİN

MÜDÜR

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesinde Belediye Teşkilatının ana unsurundan sayılmaktadır. Genel olarak Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisinin ve Encümenin raportörlüğünü yapar ve gelen evrakların kayıtlarını tutarak standart dosya planına uygun olarak belediye birimlerinin dosyalama işlemlerinin usulüne uygun tutulması yönünde kontrolü sağlayan ve Belediyenin diğer idari görevlerini yerine getiren bir birimdir.

Projeler
Haberler