AFAD` dan bilgilendirme toplantısı


AFAD` dan bilgilendirme  toplantısı

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ‘Afete Hazır Türkiye Projesi’ ve ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ kapsamında hazırlanan il afet müdahale planı hakkında Kocaali belediye personellerini bilgilendirdi.

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda İl Afet Müdahale Planı ve Yerel Düzey Hizmet Grup Planları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış olup, onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Plan kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar; afet ve acil durum hallerine yönelik hazırlık ve planlama çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak, afetlere yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapmak, il düzeyinde kaynakları tespit etmek, afetlerde görevlendireceği personeli eğitmek ve sürekliliğini sağlamakla, görevli olan AFAD;  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında Kocaali belediyesi personelini bilgilendirdi.