İlgili Personellerin Dikkatine


Belediyemiz şirketinde işçi statüsüne geçme talebinde bulunanların başvuruları başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Tespit Komisyonunca; 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirtilen kriterler doğrultusunda incelenmiştir.

İnceleme Neticesinde Sınava Girmeye Hak Kazanan ilgili personeller ;


Liste  için Lütfen Tıklayınız