Kadroya Geçen Personelin Listesi Açıklandı


Belediyemiz şirketinde işçi statüsüne geçme talebinde bulunanların başvuruları başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Tespit Komisyonunca; 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirtilen kriterler doğrultusunda incelenmiştir.

Hayırlı Olsun
Yazı İşleri Müdürü İsmail Elik, “Taşeron işçilerin kadroya geçeceği yeni uygulama kapsamında başvuruları kısa süre önce tamamlamıştık. Kriterlerin değerlendirilmesinin ardından 60 personelimizin işçi statüsüne geçme talebi kabul edilerek, sınav tespit komisyonu tarafından sözlü ve uygulamalı sınav yapılmıştır. Bu usul ve esaslar baz alınarak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olanların listesi kurumsal web sitemizde açıklanmıştır.Bu vesile ile kurumuzda işçi statüsü olarak çalışmaya hak kazanan arkadaşlara hayırlı olsun” dedi. 

Kadroya geçen personelin listesi için lütfen TIKLAYINIZ