Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan


Sakarya Büyükşehir Belediyesi 12.06.2017 Tarih ve 6/411 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 04.07.2017  tarihinde askıya çıkmıştır ve 1 Ay (30 Gün ) süre ile askıda kalacaktır.

İtirazlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne veya Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmek üzere Kocaali Belediyesi'ne  yapılabilecektir.

Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı için tıklayınız