Şehidimizin ismini de hatırasını da yaşatacağız


Şehidimizin ismini de hatırasını da yaşatacağız
Başkan Acar “Kocaali’mizin değerli evladı Mardin Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürümüz Şehit Tufan Kansuva’nın ismini ve hatırasını yaşatacağız” dedi

Kocaali Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Salı günü belediye toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ahmet Acar’ın başkanlığında, Meclis üyelerinin yanı sıra birim amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.  İkisi ilave toplam 19 gündem maddesi ile gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren toplantı canlı olarak yayınlandı.


Komisyona onay
Kocaali Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Salı günü belediye toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ahmet Acar’ın başkanlığında, Meclis üyelerinin yanı sıra birim amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.  İkisi ilave toplam 19 gündem maddesi ile gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Kızılüzüm, Köyyeri, Koğukpelit, Küplük ve Süngüt Mahalleri için yerleşmelerin mevcut ve müstakbel gelişme alanlarını kapsayacak şekilde belirlenmesi konulu birinci madde, Yayla Mahallesi, 19P-IIId pafta, 12157 numaralı parselin yol güzergah değişikliği tadilat talebi konulu üçüncü madde, Ağalar Mahallesi, 109 pafta, 3272 ve 3268 sayılı numaralı parsellerin yol kaydırılma tadilat talebi konulu dördüncü madde,  Ağalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde emsal:0,75 olan adaların emsal artış tadilat talebi konulu beşinci madde,  6- Yayla Mahallesi, 47 pafta, 8655 ve 7542 numaralı parsellerde yol değişikliği tadilat talebi konulu altıncı madde ve Yalı Mahallesi, F25-c-17-c-1 Pafta, 538 ada, 2 numaralı parselde yol kaydırma tadilat talebi konulu yedinci maddeler İmar Komisyonundan geldiği hali ile oy birliği ile kabul edildi.


Komisyona sevk
Yalpankaya, Yanıksayvant, Açmabaşı, Beyler ve Bezirgân Mahalleri için yerleşmelerin mevcut ve müstakbel gelişme alanlarını kapsayacak şekilde belirlenmesi konulu ikinci madde, Kocaali ilçe Merkezi, Sakarya ve Cumhuriyet Caddesi arasında kalan yeni açılan 7 metrelik İmar Yollar 10 metreye çıkarılması ve Vatan Caddesi’nin 12 metre olarak Sakarya Caddesi’ne bağlanması tadilat talebi konulu sekizinci madde, - Kocaali ilçe Merkezi, 103 pafta, 3711 numaralı parsele ilişkin inşaat alanı E:1.20 den E:1.60 e çıkması tadilat talebi konulu dokuzuncu madde, Karasu- Kocaali Büyükmelenağzı Turizm Sahil Planı 11311 sayılı parsele ilişkin İmar Plan Değişikliği tadilat Talebi konulu onuncu madde, Karasu- Kocaali Büyükmelenağzı Turizm Sahil Planı 472 ve 348 adalara ilişkin 7 metrelik yolun 10 metreye çıkması ve 472 ada köşe başı plan değişikliği tadilat talebi konulu on birinci madde, Karasu- Kocaali Büyükmelenağzı Turizm Sahil Planı 181 ve 182 adalara ilişkin ticaret alanı olan adaların konut alanına çevrilmesi tadilat talebi konulu on ikinci madde ve Karasu- Kocaali Büyükmelenağzı Turizm Sahil Planı 236 ada ve 235 adalara İmar Planında 7 metrelik yol geçirilmesi tadilat talebi konulu on üçüncü maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bezirgan’a mezarlık
Bezirgân Mahallesi, 101 ada, 24-25 numaralı parsellerin Mezarlık alanı olarak kullanılması kaydıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir edilmesi konulu on dördüncü madde oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen bu madde ile Bezirgân Mahallesi’nde daha önce mezarlık olarak kullanılan ve büyükşehir yasası kapsamında Kocaali Belediyesi’ne devredilen ilgili iki parselin bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devri ve Büyükşehir Belediyesi mahareti ile Bezirgân Mahallesi’nde mezarlık alanı olarak kullanılması onaylandı.


Şehidimizin ismini de hatırasını da yaşatacağız
Meclis gündeminin 15. Maddesine dair açıklamalar da bulunan Belediye Başkanı Ahmet Acar “Mardin’in Ömerli ilçesinde kalleş terör örtüğü tarafından Şehit edilen, Kocaali’mizin değerli evladı Mardin Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürümüz Şehit Tufan Kansuva’nın ismini ve hatırasını yaşatacağız.  Cadde isminin değiştirilmesi için ilgili Bakanlığımızla yazışmalar tamamlandı. Meclisimizin kararına sunuldu” dedi.   Kocaali Belediye Meclisinin aldığı kararla; Merkez ve Hızar Mahallesi güzergahında bulunan Fatih Caddesi isminin Şehit Tufan Kansuva Caddesi olarak değiştirilmesi konulu on beşinci madde oy birliği ile kabul edilerek Hızar Mahallesi’nin ana arteri olan Fatih Caddesi’nin adı Şehit Tufan Kansuva Caddesi olarak değiştirildi.


Canlı yayınlandı
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun oluşturulması ve üye seçimi konulu on altıncı madde kapsamında Emre Yılmaz, Mehmet Alemdar, Enver Çelik, Ayhan Çetinkaya ve Serdar Gül’den oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun kuruldu. Memurların 2020-2021 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması ile ilgili Yetkili Memur Sendika ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konulu on yedinci madde ise oy birliği ile kabul edilerek Belediye Başkanı Ahmet Acar’a sözleşme yetkisi verildi. Toplantı ayrıca bir önceki toplantıda alınan karar gereği sosyal medya platformları Facebook ve Youtube’da bulunan Kocaali Belediyesi’ne ait resmi profiller üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yine katılımcılara Kocaali Belediyesi Bilgi Teknolojileri tarafından e-belediyecilik faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Bilgi Teknolojileri servisinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 2 Milyon Liralık Kamu tasarruf sağlandığı vurgulandı.